მეზობელი სიტყვები
G6P
/͵dʒi:sɪksʹpi:/

აბრევ. = glucose-6-phosphate.