მეზობელი სიტყვები
G₂ G2
არსებითი სახელი
/͵dʒi:ʹtu:/

ციტ. G2-ფაზა / პერიოდი (ზრდის მეორე ეტაპი ევკარიოტული უჯრედის ციკლის ინტერფაზაში, მოსდევს S-ფაზას, ანუ დნმ-ის სინთეზის / რეპლიკაციის ფაზას, და წინ უსწრებს მიტოზს; აგრ. G phase, G2 phase).