მეზობელი სიტყვები
gynostemium
არსებითი სახელი
/͵gaɪnəʹsti:mɪəm, ͵dʒaɪnəʹsti:mɪəm/

(pl gynostemia) ბოტ. გინოსტემიუმი (ანდროცეუმისა და გინეცეუმის შეზრდის შედეგად წარმოქმნილი სვეტისებრი გამსხვილება ორქიდეისებრთა / ჯადვარისებრთა ოჯახის მცენარეებში).