მეზობელი სიტყვები
GYPA
/͵glaɪkəʊ͵fɔ:rɪnʹeɪ/

აბრევ. = glycophorin A.