მეზობელი სიტყვები
gypsophilous
ზედსართავი სახელი
/dʒɪpʹsɒfɪləs/

ბოტ., ეკოლ. კირქვიან ან თაბაშირიან სუბსტრატზე / ნიადაგზე კარგად მზარდი (ითქმის მცენარის შესახებ).