მეზობელი სიტყვები
Gyromitra
არსებითი სახელი
/͵dʒaɪərəʹmaɪtrə/

მიკოლ. ნაოჭა სოკო (Gyromitra gen.).