მეზობელი სიტყვები
gyrose
ზედსართავი სახელი
/ʹdʒaɪrəʊs/

ბოტ., ზოოლ. ტალღოვანი; კლაკნილი.