მეზობელი სიტყვები
G₀ ან G0
არსებითი სახელი
/͵dʒi:ʹzɪərəʊ/

ციტ. G0-ფაზა / პერიოდი (ევკარიოტული უჯრედის ციკლის ინტერფაზის ეტაპი უშუალოდ მიტოზის დასრულების შემდეგ, რომლის დროსაც უჯრედის აქტივობა შენელებულია; წინ უსწრებს G1 ფაზას; აგრ. G phase, G0 phase).