მეზობელი სიტყვები
habitat
არსებითი სახელი
/ʹhæbɪtæt/

ეკოლ. ჰაბიტატი, მცენარის ან ცხოველის საარსებო გარემო / გავრცელების არეალი.