მეზობელი სიტყვები
habituation
არსებითი სახელი
/͵həbɪtju:ʹeɪʃn/

შეჩვევა (რეაქციის შესუსტება გამღიზიანებლის ზემოქმედების გამეორებისას).