მეზობელი სიტყვები
haemathermal
ზედსართავი სახელი
/͵hi:məʹθɜ:ml/

ზოოლ. იშვ. თბილსისხლიანი.