მეზობელი სიტყვები
haemochorial placenta
არსებითი სახელი
/͵hi:məʊʹkɔ:rɪəlplə͵sɛntə/

ემბრ. ჰემოქორიალური პლაცენტა (უმაღლესი პრიმატებისა, მღრღნელებისა, ზღვის გოჭისა).