მეზობელი სიტყვები
haemoparasite
არსებითი სახელი
/͵hi:məʊʹpærəsaɪt/

ჰემოპარაზიტი (მასპინძლის სისხლში მცხოვრები პარაზიტული ცხოველი ან მიკროორგანიზმი).