მეზობელი სიტყვები
hair cell
არსებითი სახელი
/͵hɛəʹsɛl/

ანატ., მმლ. ბეწვებიანი რეცეპტორული უჯრედი (კორტის ორგანოში) [იხ. აგრ. organ of Corti].