მეზობელი სიტყვები
hair follicle
ზედსართავი სახელი
/͵hɛəʹfɒlɪkl/

ანატ., ზოოლ. თმის ჩანთა [იხ. აგრ. follicle 1].