მეზობელი სიტყვები
Haldane's rule
არსებითი სახელი
/͵hɔ:ldeɪnzʹru:l/

გენ. ჰოლდეინის წესი (კანონზომიერება, რომლის მიხედვითაც, როდესაც პირველ ჰიბრიდულ თაობაში ერთ-ერთი სქესი არ გვხვდება, იშვიათია ან სტერილურია, ეს სქესი ყოველთვის ჰეტეროგამეტური სქესია).