მეზობელი სიტყვები
half-siblings
არსებითი სახელი
/͵hɑ:fʹsɪblɪŋz/

pl ნახევარსიბსები, სიბსები, რომლებსაც მხოლოდ ერთ-ერთი მშობელი ჰყავთ საერთო [იხ. აგრ. sibling].