მეზობელი სიტყვები
half-tetrad
არსებითი სახელი
/͵hɑ:fʹtɛtrəd/

გენ. ნახევარტეტრადა (ერთი ტეტრადის კომპლემენტარული პროდუქტების წყვილი – AB+ab ან Ab+aB, რომელიც მეიოზის პირველი გაყოფის დროს წარმოიქმნება) [იხ. აგრ. tetrad 1)].