მეზობელი სიტყვები
halibut
არსებითი სახელი
/ʹhælɪbət/

(pl ფორმაუცვ.) იქთ. პალტუსი (Hippoglossus gen.).