მეზობელი სიტყვები
Halobacteria
არსებითი სახელი
/͵hæləʊbækʹtɪərɪə/

pl მიკრ. ჰალობაქტერიები (არქეების კლასი; Halobacteria cls.) [იხ. აგრ. Archaea ან archaea].