მეზობელი სიტყვები
halophilic
ზედსართავი სახელი
/͵hæləʹfɪlɪk/

ჰალოფილური, მარილიან გარემოში მცხოვრები ან მზარდი.