მეზობელი სიტყვები
halophyte
არსებითი სახელი
/ʹhæləfaɪt/

ბოტ. ჰალოფიტი (მარილიან ნიადაგზე ზრდას შეგუებული მცენარე).