მეზობელი სიტყვები
haloplankton
არსებითი სახელი
/͵hæləʊʹplæŋktən/

ჰალოპლანქტონი, მარილიანი წყლების / ზღვის პლანქტონი.