მეზობელი სიტყვები
hamsters
არსებითი სახელი
/ʹhæmstəz/

pl მმლ. ზაზუნები (მღრღნელების რიგის ძუძუმწოვართა ქვეოჯახი; Cricetinae subfam.).