მეზობელი სიტყვები
hamstring
არსებითი სახელი
/ʹhæmstrɪŋ/

1) ანატ. მუხლქვეშა მყესი;

2) ზოოლ. აქილევსის მყესი (ზოგიერთი ცხოველის უკანა ფეხისა).