მეზობელი სიტყვები
hamular
ზედსართავი სახელი
/ʹhæmju:lə(r)/

ბოტ., ზოოლ. მოკაუჭებული, მომცრო კაუჭისებრი, კავისებრი; მომცრო კაუჭ˂ებ˃იანი, კავ˂ებ˃იანი [იხ. აგრ. hamulus].