მეზობელი სიტყვები
haploid number
არსებითი სახელი
/͵hæplɔɪdʹnʌmbə(r)/

გენ. ჰაპლოიდური რიცხვი (ქრომოსომების ერთმაგი / დიპლოიდურზე ორჯერ მცირე რიცხვი; აღინიშნება სიმბოლოთი n).