მეზობელი სიტყვები
harvestmen
არსებითი სახელი
/ʹhɑ:vɪstmɛn/

pl ზოოლ. მთიბავები (ობობასნაირთა კლასის ფეხსახსრიანთა რიგი; Opiliones ord.).