მეზობელი სიტყვები
hemipterous
ზედსართავი სახელი
/hɪʹmɪptərəs/

ენტ. ნახევრადხეშეშფრთიანი; ნახევრადხეშეშფრთიანთა რიგში შემავალი ან მასთან დაკავშირებული.