მეზობელი სიტყვები
hexosaminidase
არსებითი სახელი
/͵hɛksəʊsəʹmɪnɪdeɪz/

ბიოქ. ჰექსოზამინიდაზა (განგლიოზიდების კატაბოლიზმის პროცესებში მონაწილე ფერმენტი).