მეზობელი სიტყვები
hexose
არსებითი სახელი
/ʹhɛksəʊs, ʹhɛksəʊz/

ქიმ. ჰექსოზა (მოლეკულაში ნახშირბადის ექვსი ატომის შემცველი მონოსაქარიდი; მაგ. გლუკოზა, ფრუქტოზა, გალაქტოზა და სხვ.).