მეზობელი სიტყვები
Hfr strain
არსებითი სახელი
/͵eɪtʃɛfɑ:ʹstreɪn/

(high-frequency recombination strain-ის აბრევ.) ბაქტ., გენ. Hfr-შტამი (ბაქტერიის შტამი, რომელსაც F-ფაქტორი ბაქტერიულ ქრომოსომაში აქვს ინტეგრირებული, რაც მასში რეკომბინაციის მაღალ სიხშირეს იწვევს; აგრ. Hfr cell) [იხ. აგრ. F factor].