მეზობელი სიტყვები
HGF
/͵eɪtʃdʒi:ʹɛf/

აბრევ. = hepatocyte growth factor.