მეზობელი სიტყვები
HGP
/͵eɪtʃdʒi:ʹpi:/

აბრევ. = Human Genome Project.