მეზობელი სიტყვები
HGT
/͵eɪtʃdʒi:ʹti:/

აბრევ. = horizontal gene transfer.