მეზობელი სიტყვები
hiatus
არსებითი სახელი
/haɪʹeɪtəs/

(pl ფორმაუცვ. აგრ. -es [-ɪz]) უპირატ. ანატ. ჰიატუსი; ხვრელი; ნაპრალი; კარი.