მეზობელი სიტყვები
hibernacula
/͵haɪbəʹnækjʊlə/

hibernaculum-ის pl.