მეზობელი სიტყვები
HK
/͵eɪtʃʹkeɪ/

აბრევ. = histidine kinase.