მეზობელი სიტყვები
HMT
/͵eɪtʃɛmʹti:/

აბრევ. = histone methyltransferase.