მეზობელი სიტყვები
hobbit
არსებითი სახელი
/ʹhɒbɪt/

პალეონტ. "ჰობიტი", ფლორესელი ადამიანი (ინდონეზიის კუნძულ ფლორესზე აღმოჩენილი ამომწყდარი ჯუჯა ჰომინიდი, რომელსაც ბევრი მეცნიერი ადამიანის დამოუკიდებლად განვითარებულ, ცალკე სახეობად მიიჩნევს; Homo floresiensis) [იხ. აგრ. Homo floresiensis, Homo].