მეზობელი სიტყვები
hock
არსებითი სახელი
/hɒk/

მმლ. უკანა ტერფის / ტარსალური სახსარი (ცხენისა და სხვ.).