მეზობელი სიტყვები
Hogness box
არსებითი სახელი
/ʹhɒgnɪsbɒks/

გენ., მოლ. ბიოლ. ჰოგნესის ბოქსი, TATA-ბოქსი, თათა-ბოქსი [იხ. TATA box].