მეზობელი სიტყვები
holcodont
ზედსართავი სახელი
/ʹhɒlkəʊdɒnt/

უპირატ. პალეონტ. ჰოლკოდონტური (ერთ მთლიან, გრძელ ღარში ჩასმული კბილების მქონე).