მეზობელი სიტყვები
Holliday junction
არსებითი სახელი
/ʹhɒlɪdeɪdʒʌŋkʃn/

მოლ. ბიოლ., გენ. ჰოლიდეის სტრუქტურა (ოთხმხრიანი სტრუქტურა, რომელსაც რეკომბინაციის დროს დნმ-ის ორი ორჯაჭვიანი მოლეკულა ქმნის კროსინგოვერის ადგილას).