მეზობელი სიტყვები
Hominini
არსებითი სახელი
/ʹhɒmɪnaɪnɪ, ʹhɒmɪni:nɪ/

pl მმლ. ადამიანისებრნი, ჰომინინუსები (ჰომინინების ქვეოჯახში შემავალი ტრიბა, რომელშიც ორი გვარი – Homo და Pan შედის; Hominini) [იხ. აგრ. Homininae, Gorillini].