მეზობელი სიტყვები
horned viper
არსებითი სახელი
/͵hɔ:ndʹvaɪpə(r)/

რეპტ. 1) რქოსანი გველგესლა (Cerastes gen.);

2) ცხვირრქოსანი გველგესლა (Vipera ammodytes) აგრ. nose-horned viper.