მეზობელი სიტყვები
humifuse
ზედსართავი სახელი
/ʹhju:mɪfju:s/

ბოტ. გართხმული, მიწაზე გაწოლილი (ითქმის მცენარის შესახებ).