მეზობელი სიტყვები
hummingbirds
არსებითი სახელი
/ʹhʌmɪŋbɜ:dz/

pl ორნ. კოლიბრები (Trochilidae fam.).