მეზობელი სიტყვები
humpback salmon
არსებითი სახელი
/͵hʌmpbækʹsæmən/

იქთ. ღურკანა, გორბუშა (Oncorhynchus gorbuscha).