მეზობელი სიტყვები
Hyaenidae
არსებითი სახელი
/haɪʹɛnɪdi:/

pl მმლ. აფთრისებრნი (კატისნაირთა ქვერიგის მტაცებელთა ოჯახი; Hyaenidae fam.) [იხ. აგრ. Feliformia].